Planowane nabory wniosków – I połowa 2018 roku

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, że w I połowie 2018 roku planuje przeprowadzić będzie następujące nabory wniosków:

Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) w terminie od 21.05.2018 roku do 19.06.2018 roku w kwocie 622 566,00 zł

Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w terminie od 21.05.2018 roku do 19.06.2018 w kwocie 133 720,31 zł

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 21.05.2018 roku do 19.06.2018 w kwocie 1 346 142,06 zł

 

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Konkurs plastyczny

Szkolenie w Słupsku 20.04.2018

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski