Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno – informacyjne w Wicku w dniach 27 i 28 lutego 2017.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące wniosku dla beneficjenta oraz biznesplanu w ramach programu „Rybactwo i Morze” odbędzie się o godzinie 12.00 w dniu 27 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Kultury w Wicku.

Program spotkania:

  1. Prezentacja wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją

  2. Prezentacja wskaźników LGD „Dorzecze Łeby”

  3. Przerwa

  4. Prezentacja biznesplanu

  5. Przerwa

  6. Prezentacja harmonogramu konkursów LGD „Dorzecze Łeby”

  7. Dyskusja i pytania

Indywidulane spotkanie konsultacyjne odbędą się w godzinach 8.00 -16.00 w dniu 28 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Kultury w Wicku.

 

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 Miło nam poinformować, iż na stronie internetowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ukazał się formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z instrukcją i biznesplanem) na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie

  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

  3. Biznes Plan uproszczony

Są to wzory dokumentów, które w dniu 7 lutego 2017 roku podlegały konsultacjom przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski, w którym także uczestniczyliśmy.

Ostatecznie dokumenty niezbędne do aplikowania o środki finansowe mają być zatwierdzone do 21 lutego 2017 roku. Jednak już teraz zachęcamy do zapoznania z wzorami przygotowanych dokumentów na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

Mobilny punkt informacji w Lęborku

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska
 

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski