Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Wicku - 18.09.2017

Spotkanie dotyczyło konkursu 4/2017, którego wnioski będą przyjmowane od 2 do 30 października. Nabór wniosków odbędzie się w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski