XIX Festiwal Pomuchla - Święto Dorsza

Posiedzenie Rady LGD

Zmiany "Zasad realizacji operacji finansowanych w ramach wdrażania LSR"

Z dniem 30.11.2017 roku wchodzą w życie poniższe zmiany dotyczące możliwości uzupełnienia wniosków na etapie ich składania do LGD "Dorzecze Łeby"
Zapraszamy wnioskodawców do zapoznania się z ułatwieniami dotyczącymi składania wniosków

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski