Posiedzenie Zarządu LGD "Dorzecze Łeby"

AKTUALNOŚCI – LIPIEC 2017

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ukazały się aktualne wzory wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami, które obowiązują od dnia 7 lipca 2017 roku.

Dokumenty znajdują się tutaj:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy/

Jednocześnie informujemy, iż konkurs skierowany do przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia: Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy zaplanowany jest od 2 do 30 października 2017 roku.
Natomiast we wrześniu 2017 roku odbędą się spotkania dla beneficjentów: spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie.

Listy złożonych wniosków

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" publikuje rejestry wniosków złożonych w ramach naborów, które zakończyły się 26.06.2017 roku:

KONKURS 1/2017
Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej


KONKURS 2/2017
Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackichKONKURS 3/2017
Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski