Ogłoszenie o naborze ekspertów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabór na ekspertów do oceny wniosków pod względem spełnienia kryteriów zgodności Lokalnej Strategii Rozwoju „Dorzecze Łeby” w następujących konkursach :

 

Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

1.Planowany termin zakończenia naboru wniosku 30.10.2017 r.

2.Przewidywany termin posiedzenia Rady LGD 14.11.2017 r.

Zarząd zastrzega sobie zmiany terminu posiedzenia Rady LGD.

3.Wymagane jest doświadczenie w pracy z projektami unijnymi min :

a)doświadczenie w projektach Unii Europejskiej ,

b) członek organu decyzyjnego LGD/LGR ,

c)pracownik biura LGD/LGR z minimum 6 –cio miesięcznym stażem ,

e)doświadczenie eksperckie przy ocenie wniosków ,

Na udokumentowanie doświadczenia wymagane są poświadczone kopie dokumentów min certyfikaty , zakres obowiązków do umowy o pracę , umowy na zlecenie , o dzieło , itp.

Oferty wraz z dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną lub papierową na adres :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Al.św Jakuba Apostoła 25 84-360 Łeba do dnia 31.10.2017 do godziny 15 – tej .

Umowa cywilno – prawna zostanie podpisana po wyłonieniu oferty spełniającej w/w wymagania

niezwłocznie na najbliższym posiedzeniu zarządu LGD „Dorzecze Łeby”.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne: „Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą i podnieść kwalifikacje zawodowe”

Szanowni Państwo,

 W październiku i listopadzie br. Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich w województwie pomorskim organizują CYKL BEZPŁATNYCH
SPOTKAŃ dotyczących:
-wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podniesienie
kwalifikacji zawodowych;
 -przygotowania biznesplanu;
 -wsparcia dla przedsiębiorców.

 W związku z organizacją 18 października br. spotkania: „FUNDUSZE
EUROPEJSKIE DLA OSÓB CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
I PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE”​, uprzejmie prosimy o
zamieszczenie poniższej informacji wraz z plakatem na Państwa stronie
internetowej,
wywies​zenie informacji w Państwa siedzibie oraz przekazanie jej
osobom zainteresowanym.

 Informacja na stronę poniżej:

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na
spotkanie informacyjne organizowane 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R.,
poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności
gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu
Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 W PROGRAMIE SPOTKANIA M.IN.:

     * ​możliwości uzyskania DOFINANSOWANIA NA ZAŁOŻENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH w
ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
    * wsparcie na ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY, inne możliwości wsparcia przedsiębiorców,
    * POŻYCZKI NA PODJĘCIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
– Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+, Programu PO KL oraz Projektu
finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego,
    * źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 TERMIN I MIEJSCA SPOTKANIA:
Spotkanie odbędzie się w środę 18 października 2017 r., w siedzibie
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy
ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w
godz. 10:00-13:00.

 ZGŁOSZENIA:

 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 17
października wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84
68 114.

 Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:

 http://pomorskiewunii.pl/-/spotkania-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-osob-chcacych-rozpoczac-dzialalnosc-gospodarcza-i-podniesc-kwalifikacje-zawodowe-

 Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z
wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 Liczba miejsc ograniczona. Udział w spotkaniu informacyjnym jest
bezpłatny.​

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w
ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski