Nabór wniosków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku rozpoczyna się termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 3 konkursów. Wnioski będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2017 roku do godziny 15.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”, tj. Aleja Świętego Jakuba Apostoła 25, 84-360 Łeba

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 3 poniższych konkursów


Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 238 266,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 461 160,68 zł

Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 745 542,00 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW.

 

Ogłoszenie o powołaniu ekspertów do oceny wniosków

Pobudzanie przedsiębiorczości w rybackim łańcuchu dostaw

Link do polskiej wersji Przewodnika FARNET pt. „Pobudzanie przedsiębiorczości w rybackim łańcuchu dostaw". Przewodnik zawiera wartościowe informacje

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/publication/pl_farnetguide12_0.pdf

 

Życzymy owocnej lektury i działań

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski