Przypomnienie o terminach naboru wniosków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” przypomina, że przeprowadzać będzie następujące nabory wniosków:

Przedsięwzięcie 1.1.1. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 238 266,00 zł

Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 461 160,68 zł

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i w terminie od 09.06.2017 do 26.06.2017 w kwocie 745 542,00 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW.

STOISKO PROMOCYJNO-KONSULTACYJNE

STOISKO PROMOCYJNO-KONSULTACYJNE LGD „DORZECZE ŁEBY” PODCZAS XXXV OGÓLNOPOLSKIEGO OTWARTEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO O „PUCHAR LEŚNY” PAMIĘCI TOMASZA HOPFERA JEDYNY W SWOIM RODZAJU ELITARNY BIEG W POLSCE 28 MAJA 2017 W OBLIWICE

Spotkanie konsultacyjne

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski