III Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych

W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić za Państwa pośrednictwem do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych. Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach.

KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

"Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy"

"Dokumenty dotyczące konkursu znajdują się w zakładce NABÓR WNIOSKÓW"

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - SPECYJALISTA DS.AKTYWIZACJI, PROMOCJI I OBSŁUGI BIURA

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” 84 – 360 Łeba Al. św Jakuba Apostoła zatrudni specjalistę ds. aktywizacji , promocji i obsługi biura .

WYMAGANIA :

- wykształcenie minimum średnie ,

- biegła obsługa urządzeń biurowych ,

- biegła umiejętność posługiwania się komputerem (obsługa oprogramowania typu :Word , Exel , Power Point ,Outlok Expres ),

- komunikatywność , łatwość nawiązywania kontaktów,

- doświadczenie , staż lub praktyka na podobnym stanowisku pracy ,

- ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020,

- znajomość ustawy o stowarzyszeniach ,

- przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach stowarzyszenia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku .

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie :

- prowadzenie bieżącej pracy biura,

- przyjmowanie i obsługa klientów biura ,

- archiwizacja dokumentów ,

- prowadzenie ewidencji korespondencji , dokumentacji członkowskiej , rejestru delegacji ,urlopów ,

- pomoc przy przyjmowaniu wniosków od beneficjentów,

- udzielanie informacji o działalności LGD ,

- obsługa techniczna spotkań ,szkoleń, narad wewnętrznych , przyjęć delegacji ,

- prowadzenie badań informacyjnych , kulturalnych , promocyjnych związanych z obszarem LGD

- przygotowanie udziału LGD w targach , konferencjach , wyjazdach itp.

- aktualizowanie wiadomości na stronie internetowej ,

- wykonywanie czynności oraz celów i zadań zleconych przez Zarząd lub Dyrektora Biura .

( dobrze wdziane prawo jazdy kategorii B)

Uprawnienia do :

- do zatrudnienia na stanowisku zgodnie z rodzajem pracy wynikającej z treści zawartej umowy

- wynagrodzenia za pracę ,

- do wypoczynku w dniach wolnych od pracy , korzystanie z urlopów wypoczynkowych,

- bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

 

Warunki zatrudnienia - umowa o pracę

Wymiar etatu – 1 etat (40 godzin)

Miejsce pracy - Biuro Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby „ 84- 360 Łeba Al.św Jakuba Apostoła 25.

Wymagane dokumenty :

- życiorys / CV ,

- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu /praktyki .

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych ,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celu naboru .

Aplikacje kandydatów można składać do dnia 15 września do godziny 15 – tej

- e – mailem z załącznikami w formie skanów dokumentów na adres :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać : OFERTA PRACY

- listownie lub osobiście na adres LGD „Dorzecze Łeby” 84- 360 Łeba , Al.św Jakuba Apostoła 25

Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane .

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami .

II etapem naboru będzie rozmowa kwalifikacyjna z osobą wybraną o której kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną bądź listem .

 

 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Horanin Dyrektor Biura LGD „Dorzecze Łeby” w dni powszednie w poniedziałek od 9-17 w pozostałe dni oprócz dni świątecznych od 8 – 16 , tel. 530 243 120

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski