NOWE WZORY WNIOSKÓW

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie ukazały się aktualne wzory wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami, które obowiązują od dnia 14 lipca 2017 roku.

Dokumenty znajdują się tutaj:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/

Posiedzenie Zarządu LGD "Dorzecze Łeby"

AKTUALNOŚCI – LIPIEC 2017

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ukazały się aktualne wzory wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami, które obowiązują od dnia 7 lipca 2017 roku.

Dokumenty znajdują się tutaj:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy/

Jednocześnie informujemy, iż konkurs skierowany do przedsiębiorców w ramach przedsięwzięcia: Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy zaplanowany jest od 2 do 30 października 2017 roku.
Natomiast we wrześniu 2017 roku odbędą się spotkania dla beneficjentów: spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski