OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze”

w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy,
w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:
https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/533-ogloszenie-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-w-zakresie-dzialania-inwestycje-produkcyjne-w-akwakulture

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski