Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków - Dorzecze Łeby

Trwa Nabór wniosków Interreg Europa: skonsultuj się ze Wspólnym Sekretariatem

Do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa. W związku z tym, Wspólny Sekretariat (Lille, Francja) zaprasza do korzystania z bezpłatnych konsultacji (po uprzedniej rejestracji on-line): 

21 kwietnia 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/570/virtual-q-a-hour/ 

25 kwietnia 2017 – webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia konsorcjum partnerskiego  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/708/lead-applicant-webinar-on-building-a-successful-partnership/ 

26 kwietnia 2017  - webinarium dla aplikantów wiodących na temat opracowywania metodologii projektu  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/102/lead-applicant-webinar-on-designing-project-methodology/ 

27 kwietnia 2017 - webinarium dla aplikantów wiodących na temat zarządzania, budżetu i finansów projektu  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/710/lead-applicant-webinar-on-management-budget-and-finances/ 

28 kwietnia 2017 - webinarium dla aplikantów wiodących na temat tworzenia strategii komunikacji  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/711/lead-applicant-webinar-on-project-communication-strategy/ 

5 maja 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/571/virtual-q-a-hour/ 

12 maja 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/573/virtual-q-a-hour/ 


Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku - roboczym języku programu Interreg Europa. 

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl Punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa - Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy. W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi. 

***
Program Interreg Europa - www.interregeurope.eu 

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki. Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany planu/strategii województwa, planów niskoemisyjnych gmin itp.). W programie mogą uczestniczyć władze publiczne wszystkich szczebli, podmioty prawa publicznego i podmioty non-profit z osobowością prawną.

Projekty z polskimi partnerami wiodącymi

 

Projekt ESSPO https://www.interregeurope.eu/esspo/  Partnerzy z Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Estonii i Niemiec zajmują się poprawą konkurencyjności sektora MŚP, w tym większego angażowania go w procesy innowacji. Liderem przedsięwzięcia jest  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Poznańska Fundacja odnosi się we wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (RPO), koncentrując się nad wypracowaniem nowatorskich rozwiązań dla wybranych celów szczegółowych. Nowopowstałe rozwiązania wspomogą proces wyboru nowych projektów w regionie oraz usprawnią zarządzanie programem. List poparcia podpisała Fundacji Instytucja Zarządzająca RPO - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

Projekt CRinMA https://www.interregeurope.eu/crinma/ We współpracy transgranicznej partnerzy z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch upatrują możliwości wzmocnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich. Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W projekcie uczestniczy także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Obie polskie instytucje odnoszą się do transgranicznego programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) Interreg V-A PL-SK - Poland-Slovakia, dla którego opracują nowe zapisy o unikatowej wartości dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich, planując w ten sposób dodatkowe wsparcie dla regionów, gdzie występuje ono w postaci materialnej i niematerialnej. List poparcia podpisało polskim partnerom Ministerstwo Rozwoju, Instytucja Zarządzająca programem EWT.     

Życzenia

Życzenia Świąteczne

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski