Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 622 566,00 zł
  2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 133 720,31 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 1 346 142,06 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Konkurs Plastyczny "Moja mała Ojczyzna "

6-7 lat

8-9 lat

Promocja LGD „Dorzecze Łeby” w Obliwicach w dniu 27.05.2018

LGD "Dorzecze Łeby" było obecne na XXXVI OGÓLNOPOLSKIM OTWARTYM BIEGU PRZEŁAJOWYM O „PUCHAR LEŚNY” im. TOMASZA HOPFERA, gdzie rozpowszechniało informacje dotyczące swojej działalności, a Prezes LGD „Dorzecze Łeby” Krzysztof Łasiński ufundował puchar dla najmłodszego uczestnika biegu.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski