Zawiadomienia

NOWE WZORY WNIOSKÓW

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie ukazały się aktualne wzory wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami, które obowiązują od dnia 14 lipca 2017 roku.

Dokumenty znajdują się tutaj:

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski