Rejestr złożonych wniosków w ramach konkursu 4/2017

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" publikuje rejestr wniosków złożonych w ramach naboru, który zakończył się 30.10.2017 roku:

KONKURS 4/2017
Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski