Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 622 566,00 zł
  2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 133 720,31 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 1 346 142,06 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Uchwały Zarządu

 

27 lipiec 2015


 

10 sierpień 2015


 

24 sierpień2015


 

15 wrzesień 2015


 

24 wrzesień 2015


 

14 październik 2015


 

23 listopad 2015


 

4 grudzień 2015


 

26 styczeń 2016


 

29 luty 2016


 

22 marca 2016


 

28 kwietnia 2016


 

21 czerwca 2016


 

13 lipca 2016


 

13 października 2016


 

3 listopada 2016


 

10 listopada 2016


 

18 listopada 2016


 

18 stycznia 2017


 

14 luty 2017


 

6 kwietnia 2017


 

6 czerwca 2017


 

11 lipca 2017


 

1 sierpnia 2017


 

17 października 2017


 

8 listopada 2017


 

21 listopada 2017


 

29 listopada 2017


 

12 grudnia 2017


 

23 stycznia 2018


 

27 lutego 2018


 

15 marca 2018


 

22 marca 2018


 

17 kwietnia 2018


 

17 maja 2018


 

12 czerwca 2018


 

28 czerwca 2018


Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski