Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 622 566,00 zł
  2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 133 720,31 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 1 346 142,06 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Grupa Robocza

Grupa warsztatowa ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Łeby

1. Krzysztof Pruszak
2. Marcin Juchniewicz
3. Monika Raczkowska
4. Kamila Pięta
5. Alina Fegler – Kotkiewicz
6. Mariola Szyca
7. Joanna Walkusz
8. Krzysztof Burzyński
9. Agnieszka Wolańska
10. Magdalena Stępień
11. Grzegorz Piszko
12. Joanna Siuchnińska
13. Wojciech Koniński
14. Ludwik Greczko
15. Grzegorz Kleina
16. Sabina Fleming
17. Roman Nowicki
18. Stefan Sieklicki
19. Katarzyna Dampc
20. Dorota Kidrowska
21. Gocaliński Maciej
22. Malwina Fludra
23. Rafał Penkowski
24. Magdalena Pipka
25. Ewa Horanin
26. Małgorzata Szałajko

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski