Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 622 566,00 zł
  2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 133 720,31 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 1 346 142,06 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Członkowie Założyciele

 

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia LGD Dorzecze Łeby

1. Jarosław Józef Bach
2. Krzysztof Decyk
3. Wiesław Waldemar Doliński
4. Wiesław Gębka
5. Edmund Konstanty Głombiewski
6. Elżbieta Godderis
7. Ludwik  Greczko
8. Ewa Stefania Horanin
9. Izabela Maria Jagodzińska
10. Sylwia Dominika Jędruch
11. Grzegorz Kleina
12. Ireneusz Piotr Kruk
13. Bożena  Kruszyńska
14. Krzysztof Adam Łasiński
15. Witold Tadeusz Namyślak
16. Adam Nowak
17. Eugeniusz Penkowski
18. Jerzy Pernal
19. Stanisław Piwka
20. Krzysztof  Ludwik Pruszak
21. Marzena Elżbieta Reclaf
22. Stefan  Sieklicki
23. Zdzisław Zygmunt Stasiak
24. Magdalena Anna Stępień
25. Andrzej Marek Strzechmiński
26. Małgorzata Szałajko
27. Jolanta Maria Terlecka
28. Dariusz Wojciech Waleśkiewicz
29. Tatiana Maria  Warska
30. Ryszard Tadeusz Wenta
31. Ryszard Jan Wittke
32. Agnieszka  Wolańska
33. Bogusław Adam Wrzesień

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski