Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 622 566,00 zł
  2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 133 720,31 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 1 346 142,06 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”

 

  1. Grzegorz Kleina - Przewodniczący Rady

  2. Jarosław Pruski - Wiceprzewodniczący Rady

  3. Karolina Siuchnińska - Sekretarz Rady

 

Członkowie:

4. Dariusz Czynszak

5. Wojciech Koniński

6. Ryszard Kostuch

7. Maciej Gocaliński

8. Jacek Wawrzyniak

9. Katarzyna Świątek

10. Jerzy Pernal

11. Dariusz Waleśkiewicz

12. Stanisław Piwka

13. Krzysztof Pruszak

14. Grzegorz Puławski

15. Mirosława Siebiert-Bresler

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski