Spotkanie LGD

Co u nas słychać?

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Łeby” działa już pięć lat. Właśnie zbliżamy się do końca obecnego okresu programowania i przeprowadziliśmy wszystkie przewidziane w harmonogramie konkursy. Dzięki pozyskanym funduszom do naszych beneficjentów trafiła pomoc finansowa w łącznej kwocie 6 875 922,18 zł wzbogacając nasz obszar o nowe inwestycje zwiększające atrakcyjność regionu. Poprzez szeroki udział przedstawicieli wszystkich sektorów w budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju udało się nam wspólnie określić najważniejsze potrzeby obszaru działania LGD i kierunki jego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu członków Stowarzyszenia możliwa była realizacja naszych zamierzeń i pokonanie wszystkich trudności związanych z wypełnianiem warunków Umowy Ramowej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Obecnie wkraczamy w tzw. okres przejściowy, w którym nie będziemy przeprowadzać konkursów, ale przygotowywać się do następnego okresu programowania, min konsultacji z różnymi środowiskami w celu zbudowania dalszych celów i kierunków rozwoju naszej Grupy , a co za tym idzie pozyskania kolejnych środków finansowych .
Dla przypomnienia , członkami naszej Grupy są: Gmina Miasto Lębork , Gmina Miejska Łeba, Gmina Wicko , Nowa Wieś Lęborska ,Cewice , Gmina Choczewo .
Mieszkańcy tych gmin jak i również osoby prowadzące lub mające zamiar prowadzić działalność na w/w terenach mogły w tym okresie programowania ubiegać się o środki .
Wszystkim , którzy przyczynili się do rozwoju naszych przedsięwzięć serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i zaangażowanie w procesie decydowania o dystrybucji dysponowanych funduszy; w szczególności wysoko oceniamy współpracę z samorządami , a zwłaszcza włodarzami poszczególnych jednostek samorządowych- członków LGD.
Mamy nadzieję, że nadal będziemy wspólnie pracować dla dobra mieszkańców i współtworzyć nową perspektywę rozwoju.
Zapraszamy do dalszej współpracy. Nasi pracownicy Biura w Łebie przy ul. Jachtowej 8, służą Państwu wszelką pomocą, a bieżące informacje dotyczące działalności LGD mogą Państwo znaleźć także na stronie www.dorzeczeleby.pl.

Zarząd i pracownicy Biura
LGD „ Dorzecze Łeby”

Webinarium

Webinarium pn. "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
osób powyżej 30 roku życia."
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na
bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 2 lutego 2021 r. na
temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie
adresowane jest do osób powyżej 30 r.ż. zainteresowanych projektami
oferującymi dotacje na założenie działalności gospodarczej, w
szczególności realizowanymi w ramach Działania 5.7. Nowe
mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020.​
Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

* Najważniejsze zasady projektów oferujących dotacje na założenie
działalności gospodarczej

* Aktualne projekty realizowane w ramach Działania 5.7 Nowe
mikroprzedsiębiorstwa
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 dla mieszkańców powiatów: słupskiego, bytowskiego,
malborskiego, kościerskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego i
człuchowskiego

* Powiatowe Urzędy Pracy - aktualna oferta

* Lokalne Grupy Działania - planowane nabory w 2021 roku

* Preferencyjne pożyczki dla osób chcących rozpocząć
działalność gospodarczą

Miejsce i termin webinarium:
Webinarium odbędzie się 2 lutego 2021r. w godz. 11.00 - 12.00 w
programie ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 1 lutego
2021r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44

i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
Link do webinaru zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w
dniu wydarzenia tj. 2 lutego 2021r.

Organizator webinarium
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Słupsku
tel.: 59 714 18 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:​
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinarium-pn-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-powyzej-30-roku-zycia-

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w
ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020​

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski