Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Szkolenie LGD, 7-8 lutego 2019

Szkolenie dla Rady LGD, Zarządu, pracowników Biura LGD z zakresu: Zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju, funkcjonowaniem  lokalnej grupy działania z uwzględnieniem roli i zadań poszczególnych organów LGD

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski