Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Szkolenie "Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju"

W dniach 28 i 29 marca 2019 roku odbyło się w Łebie szkolenie dla członków Rady LGD, Zarządu LGD, Komisji Rewizyjnej LGD i pracowników biura z zakresu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dorzecze Łeby"

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski