Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Spotkanie konsultacyjne i doradztwo indywidualne w Lęborku - 31.05.2019 i 03.06.2019

W Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie konsultacyjne i doradztwo indywidualne dla wnioskodawców na temat "Zasady i kryteria wsparcia z budżetu LSR". Uczestnicy spotkania w pierwszym dniu mogli zapoznać się z warunkami uzyskania dotacji w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze"  na lata 2014 - 2020, a w drugim dniu omówić indywidualnie swój projekt.

 

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski