Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

OGŁOSZENIE KONKURSU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - 2019.09.02

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabory wniosków dla samorządów w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy w terminie od 02.10.2019 roku do 30.10.2019 roku w kwocie 1 394 399,60 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie są dostępne w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski