Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Szkolenie członków organu decyzyjnego Łeba - 22.06.2020

Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach LSR, zarządzanie procesem wdrażania LSR,funkcjonowaniem LGD z uwzględnieniem roli poszczególnych organów LGD.

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski