Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Spotkania w Lęborku i Nowej Wsi Lęborskiej

W dniu 14.07.2020 roku w Lęborku, a w dniu 16.07.2020 roku w Nowej Wsi Lęborskiej odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursów ogłoszonych LGD "Dorzecze Łeby" dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów.
Ponadto w dniach 15.07.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Lęborku i w dniu 20.07.2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej potencjalni beneficjenci mogli uczestniczyć w doradztwie indywidualnym, podczas którego omawiano konkretne pomysły i projekty.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski