Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Wyniki konkursów dla samorządów i organizacji pozarządowych

Zarząd LGD „Dorzecze Łeby” publikuje wynik konkursów 1/2020, 2/2020, 3/2020, w których wzięły udział samorządy i organizacje pozarządowe

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski