Aktualności LGD "Dorzecze Łeby"

Posiedzenie Rady LGD "Dorzecze Łeby" , ocena złożonych wniosków 24.09.2020

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski