LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SŁUPSKU ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SŁUPSKU ZAPRASZA NA
BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE ORGANIZOWANE W DNIU 11 STYCZNIA 2017
R. POŚWIĘCONE MOŻLIWOŚCIOM POZYSKANIA WSPARCIA ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA
2014-2020 PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW.

 W PROGRAMIE SPOTKANIA M.IN.:
 ·      FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W LATACH 2014-2020:
 o  wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw
 o  Inteligentne Specjalizacje
 o  zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców
 o  formy wsparcia
 ·   WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO         WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020:
 o Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne"
 o Działanie 2.3. „Aktywność eksportowa"
 o Pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP
 ·      INNE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
 o Krajowe Programy Operacyjne
 o Instrumenty finansowe
 o Powiatowe Urzędy Pracy
 ·      ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ.

 MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA:

Spotkanie odbędzie się w środę 11 stycznia 2017 r. w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
ul. Czołgistów 5, (sala szkoleniowa), w godz. 10:00 - 12:30.

 ZGŁOSZENIA:
 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 9 stycznia
2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84
68 114 lub 59 84 68 115.

 Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z
wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 KONTAKT:
 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59)
84 68 114; (59) 84 68 115

 WIĘCEJ INFORMACJI:

 http://www.pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-w-leborku-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-
[1]

 UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski