Spotkania w Choczewie

W dniu 22.08.2019 roku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursów 1/2019 i 2/2019 ogłaszanych przez LGD "Dorzecze Łeby" w 2019 roku. Natomiast w dniu 23.08.2019 roku miało miejsce doradztwo indywidualne, na którym omawiano konkretne pomysły i projekty.

Zaproszenie na spotkanie sierpień

OGŁOSZENIE KONKURSU DLA SAMORZĄDÓW - 2019.07.26

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabory wniosków dla samorządów w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 26.08.2019 roku do 12.09.2019 roku w kwocie 1 200 000,00 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie są dostępne w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski