Wyniki konkursu dla przedsiębiorców

Zarząd LGD „Dorzecze Łeby” publikuje wyniki konkursu 4/2020 dla przedsiębiorców

Posiedzenie Rady LGD "Dorzecze Łeby" , ocena złożonych wniosków 24.09.2020

Wyniki konkursów dla samorządów i organizacji pozarządowych

Zarząd LGD „Dorzecze Łeby” publikuje wynik konkursów 1/2020, 2/2020, 3/2020, w których wzięły udział samorządy i organizacje pozarządowe

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski