Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”, zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 22 grudnia 2015 roku o godz. 13.00 w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w gminach zakończone

W dniach od 30 września do 14 października br. trwały konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020 w ramach zaplanowanych spotkań i realizacji Planu włączenia społeczności. W spotkaniu brali czynny udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. instytucji publicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rybaków, a także wszyscy zainteresowani rozwojem obszaru LGD. Największa frekwencja odnotowana została podczas spotkań w Łebie i Choczewie. Mieszkańcy na spotkaniach bardzo aktywnie włączali się w proces konsultacyjny. Pojawiały się pomysły na realizację indywidualnych projektów, a  także spostrzeżenia dotyczące dotychczasowo wypracowanych materiałów.

Bardzo dziękujemy  wszystkim z Państwa, którzy poświęciliście czas i energię na udział w spotkaniach, jak również za Państwa cenne uwagi przesyłane do naszego Biura. Dziękujemy także wszystkim samorządom za pomoc w organizacji spotkań.

Czytaj więcej...

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski