OGŁOSZENIE KONKURSÓW 2020 rok

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabory wniosków:

 

  1. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w kwocie 197 811,56 zł

Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 13.08.2020 roku

w godzinach od 9.00 do 15.00

 

  1. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej

i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w kwocie 1 355 454,41 zł

Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 13.08.2020 roku

w godzinach od 9.00 do 15.00

 

  1. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarski) w kwocie 281 777,00 zł

Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 13.08.2020 roku

w godzinach od 9.00 do 15.00

 

  1. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności) w kwocie 570 648,47 zł

Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 27.08.2020 roku

w godzinach od 9.00 do 15.00

 

  1. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu

o zintegrowane pakiety turystyczne  łączące lokalne produkty i usługi rybackie w kwocie 67 908,28 zł

Termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2020 roku

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 30.07.2020 roku do 27.08.2020 roku

w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie są dostępne w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Zaproszenie na spotkanie

Szkolenie członków organu decyzyjnego Łeba - 22.06.2020

Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach LSR, zarządzanie procesem wdrażania LSR,funkcjonowaniem LGD z uwzględnieniem roli poszczególnych organów LGD.

 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski