Ogłoszenie o naborze eksperta

Walne Zebranie Członków

Rejestry złożonych wniosków w ramach konkursów 4/2020, 5/2020

Zarząd LGD Dorzecze Łeby publikuje rejestry złożonych wniosków w ramach konkursów dla Przedsiębiorców.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski