Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego regionu do konsultowania prac nad strategią.

Państwa uwagi oraz sugestie zdecydowanie przybliżą nam potrzeby oraz problemy naszego obszaru i pomogą skuteczniej kontynuować wspólne działania na rzecz rozwoju naszego regionu.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych dla zakresu „Diagnoza obszaru / analiza SWOT / cele – wskaźniki -  przedsięwzięcia – kryteria LSR” będą przyjmowane wyłącznie na  formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 23.10.2015 r. do godz. 15:30.


Poniżej przedstawiamy Państwu materiał z pierwszej części prac powołanej grupy roboczej nad Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020 dla obszaru działania LGD Dorzecze Łeby. Materiały te mają charakter roboczy i stanowią także punkt wyjścia do dalszych prac. Chcemy Państwa aktywnie włączyć do konsultacji:

  • diagnozy obszaru,
  • analizy SWOT,
  • celów, wskaźników, przedsięwzięć oraz kryteriów wyboru projektów (wskazanych w prezentacji – slajdy od nr 31 do nr 40).


Zachęcamy do zgłaszania własnych sugestii i uwag, które pozwolą na stworzenie ostatecznego kształtu strategii, która będzie zrównoważonym i długofalowym dokumentem na rzecz rozwoju obszaru LGD Dorzecze Łeby.

Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na warsztatach grupy roboczej

24 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyły się trzecie warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Kolejne warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

17 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyły się kolejne warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski