Ogłoszenie

 

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” informuje :

o spotkaniach konsultacyjnych i doradztwie indywidulanym dla mieszkańców obszaru LGD „Dorzecze Łeby”

 

- 26 .X.2016 r. godzina 16 ta , sala GOKiS Wicko - spotkanie konsultacyjne

-27.X.2016 r. godzina 9 – 16 ta GOKiS Wicko - doradztwo indywidulane

- 15.XI.2016 r. godzina 16 ta , sala GOK Nowa Wieś Lęborska – spotkanie konsultacyjne

-16.XI.2016. godzina 9 - 16 ta , GOK Nowa Wieś Lęborska - doradztwo indywidulane

- 5.XII.2016r. godzina 16 ta , Urząd Gminy Choczewo - spotkanie konsultacyjne

- 6.XII.2016 r. godzina 9-16 ta Urząd Gminy Choczewo - doradztwo indywidulane

 

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD 530 243 120 , 501 389 579

 

 

Szanowni Państwo , informujemy że spotkania konsultacyjno – informacyjne prowadzone przez nasze biuro we wszystkich terminach podanych w ogłoszeniu powyżej mają następujący porządek :

1.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. 

2. 10 minutowa przerwa kawowa .

3.Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) co to jest ?.

4.Kryteria LSR – omówienie dwóch kryteriów konkursowych :

a) stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę oferty turystycznej ,

b)rozwój ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury publicznej , infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru , szczególnie morskich i rybackich .

5. 10 minutowa przerwa

6.Kryteria LSR omówienie trzech kryteriów konkursowych :

a)wspieranie edukacji wodnej młodzieży ,

b)wspieranie zróżnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy ,

c)wspieranie budowy i promocji marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące produkty i usługi rybackie .

7.Planowane nabory wniosków.

8.Pytania i odpowiedzi .

 

Posiedzenie Zarządu LGD Dorzecze Łeby

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski