Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”

Szanowni Państwo. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” działa na terenie miast i gmin już ponad pół roku .

Na dzień dzisiejszy  liczy już 176 członków .

Należą do nas samorządy miast Lęborka i Łeby , Starostwo Powiatowe Lębork  oraz gminy Cewice , Choczewo , Nowa Wieś Lęborska i Wicko .

W skład naszego stowarzyszenia wchodzą  zarówno osoby , które prowadzą działalność gospodarczą , mieszkańcy obszaru ,a także stowarzyszenia ,których terenem działania lub siedzibą jest wspomniany obszar miast i gmin .

Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 22.12.2015 roku przyjęto uchwałami bardzo ważne dokumenty takie jak:  Lokalna Strategia Rozwoju ,wybór członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ,  Regulamin Organizacyjny Pracy Rady stowarzyszenia LGD oraz Zasady realizacji operacji finansowych w ramach wdrażania LSR.

Są to bardzo ważne i priorytetowe dokumenty, które pozwolą nam, po pozytywnej ocenie przez Urząd Marszałkowski ,ubiegać się o środki finansowe z UE na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw , inwestycji samorządowych ,a także wspomagać realizację projektów zaproponowanych przez mieszkańców obszaru, które obejmuje LGD.

Wszystkich, którzy niecierpliwie czekają na dofinansowania do swoich projektów chciałabym uspokoić ; musimy cierpliwie poczekać na zweryfikowanie naszych dokumentów ,które muszą przejść procedurę kontroli  przez Urząd Marszałkowski.

Czytaj więcej...

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”, zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 22 grudnia 2015 roku o godz. 13.00 w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

Czytaj więcej...

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski