Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”, zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 22 grudnia 2015 roku o godz. 13.00 w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w gminach zakończone

W dniach od 30 września do 14 października br. trwały konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020 w ramach zaplanowanych spotkań i realizacji Planu włączenia społeczności. W spotkaniu brali czynny udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. instytucji publicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rybaków, a także wszyscy zainteresowani rozwojem obszaru LGD. Największa frekwencja odnotowana została podczas spotkań w Łebie i Choczewie. Mieszkańcy na spotkaniach bardzo aktywnie włączali się w proces konsultacyjny. Pojawiały się pomysły na realizację indywidualnych projektów, a  także spostrzeżenia dotyczące dotychczasowo wypracowanych materiałów.

Bardzo dziękujemy  wszystkim z Państwa, którzy poświęciliście czas i energię na udział w spotkaniach, jak również za Państwa cenne uwagi przesyłane do naszego Biura. Dziękujemy także wszystkim samorządom za pomoc w organizacji spotkań.

Czytaj więcej...

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020

30 września br. w Rybackim Centrum Kultury i Formacji  BOLENIEC w Łebie odbyły się pierwsze konsultacje ws. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020 w ramach zaplanowanych spotkań i realizacji Planu włączenia społeczności. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. instytucji publicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rybaków, a także wszyscy zainteresowani rozwojem obszaru LGD.

Na spotkaniu został przestawiony projekt (istota) Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych. W szczególności omawiano diagnozę obszaru, czyli „Jak jest?”, a także analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w formie „Co należy robić?”. Dyskutowano również nad celami Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsięwzięciami, wskaźnikami oraz kryteriami wyboru projektów.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski