Konsultacje społeczne w gminach zakończone

W dniach od 30 września do 14 października br. trwały konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020 w ramach zaplanowanych spotkań i realizacji Planu włączenia społeczności. W spotkaniu brali czynny udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. instytucji publicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rybaków, a także wszyscy zainteresowani rozwojem obszaru LGD. Największa frekwencja odnotowana została podczas spotkań w Łebie i Choczewie. Mieszkańcy na spotkaniach bardzo aktywnie włączali się w proces konsultacyjny. Pojawiały się pomysły na realizację indywidualnych projektów, a  także spostrzeżenia dotyczące dotychczasowo wypracowanych materiałów.

Bardzo dziękujemy  wszystkim z Państwa, którzy poświęciliście czas i energię na udział w spotkaniach, jak również za Państwa cenne uwagi przesyłane do naszego Biura. Dziękujemy także wszystkim samorządom za pomoc w organizacji spotkań.

Czytaj więcej...

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020

30 września br. w Rybackim Centrum Kultury i Formacji  BOLENIEC w Łebie odbyły się pierwsze konsultacje ws. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020 w ramach zaplanowanych spotkań i realizacji Planu włączenia społeczności. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. instytucji publicznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rybaków, a także wszyscy zainteresowani rozwojem obszaru LGD.

Na spotkaniu został przestawiony projekt (istota) Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych. W szczególności omawiano diagnozę obszaru, czyli „Jak jest?”, a także analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w formie „Co należy robić?”. Dyskutowano również nad celami Lokalnej Strategii Rozwoju, przedsięwzięciami, wskaźnikami oraz kryteriami wyboru projektów.

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego regionu do konsultowania prac nad strategią.

Państwa uwagi oraz sugestie zdecydowanie przybliżą nam potrzeby oraz problemy naszego obszaru i pomogą skuteczniej kontynuować wspólne działania na rzecz rozwoju naszego regionu.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych dla zakresu „Diagnoza obszaru / analiza SWOT / cele – wskaźniki -  przedsięwzięcia – kryteria LSR” będą przyjmowane wyłącznie na  formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 23.10.2015 r. do godz. 15:30.


Poniżej przedstawiamy Państwu materiał z pierwszej części prac powołanej grupy roboczej nad Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020 dla obszaru działania LGD Dorzecze Łeby. Materiały te mają charakter roboczy i stanowią także punkt wyjścia do dalszych prac. Chcemy Państwa aktywnie włączyć do konsultacji:

  • diagnozy obszaru,
  • analizy SWOT,
  • celów, wskaźników, przedsięwzięć oraz kryteriów wyboru projektów (wskazanych w prezentacji – slajdy od nr 31 do nr 40).


Zachęcamy do zgłaszania własnych sugestii i uwag, które pozwolą na stworzenie ostatecznego kształtu strategii, która będzie zrównoważonym i długofalowym dokumentem na rzecz rozwoju obszaru LGD Dorzecze Łeby.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski