Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na warsztatach grupy roboczej

24 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyły się trzecie warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Kolejne warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

17 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyły się kolejne warsztaty grupy roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski