Rozpoczęcie działalności LGD Dorzecze Łeby

Dnia 11 czerwca br. oficjalnie zawiązało się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”. Już następnego dnia został złożony wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czekamy z niecierpliwością na rejestrację :)

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski