Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”, zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 15 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku.

Porządek obrad II Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Informacja o pracach nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru   LGD Dorzecze Łeby.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” – zał. nr 1.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby - zał. nr 2.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej LGD Dorzecze Łeby – zał. nr 3.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu diet dla członków Zarządu LGD Dorzecze Łeby – zał. nr 4.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu diet dla członków Komisji Rewizyjne LGD Dorzecze Łeby – zał. nr 5.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.            

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Zarząd LGD wyznacza drugi termin WZC w tym samym dniu i miejscu o godz. 14.15. W drugim terminie WZC będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby rozpoczęte!

18 sierpnia br. w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC  w Łebie odbyły się pierwsze warsztaty grupy roboczej dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Kontakt z biurem

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami organizacyjnymi w nowej siedzibie Stowarzyszenia, tj. w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC przy Al. Św. Jakuba Ap. 25 w Łebie, biuro Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby będzie otwarte w:
poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki od 9:00 do 13:00.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Dyrektor Biura - Panią Ewą Horanin - tel. 530 243 120.
Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski