OGŁOSZENIE KONKURSU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - 2019.09.02

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza nabory wniosków dla samorządów w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy w terminie od 02.10.2019 roku do 30.10.2019 roku w kwocie 1 394 399,60 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie są dostępne w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Zaproszenie na spotkanie Wicko

Spotkania w Choczewie

W dniu 22.08.2019 roku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursów 1/2019 i 2/2019 ogłaszanych przez LGD "Dorzecze Łeby" w 2019 roku. Natomiast w dniu 23.08.2019 roku miało miejsce doradztwo indywidualne, na którym omawiano konkretne pomysły i projekty.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski