Konferencja 13-14 grudnia

Wyniki konkursów 4/2018 i 5/2018

Rada LGD "Dorzecze Łeby" na posiedzeniach w dniach 8 i 9 listopada 2018 roku wybrała operacje do finansowania w ramach konkursów: 4/2018 i 5/2018

ZAŁĄCZNIKI:

Rejestry złożonych wniosków w ramach konkursów 4/2018 i 5/2018

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski