Konsultacje

W zakładce LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU/Konsultacje został zamieszczony harmonogram spotkań poświęconych przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”. Wyniki spotkań konsultacyjnych będą podstawą do opracowania ostatecznej wersji dokumentu strategii. Bardzo serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w spotkaniach.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowne

Informujemy, że z dniem 09.07.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000566557.

 

Rusza nabór wniosków dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW na lata 2014 – 2020

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 851.) Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: 14 lipca 2015 r. – 31 lipca 2015 r.
Będziemy ubiegać się o ww. pomoc. Mamy szansę na otrzymanie 110 000,00 złotych.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski