Rusza nabór wniosków dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW na lata 2014 – 2020

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 851.) Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: 14 lipca 2015 r. – 31 lipca 2015 r.
Będziemy ubiegać się o ww. pomoc. Mamy szansę na otrzymanie 110 000,00 złotych.

Rozpoczęcie działalności LGD Dorzecze Łeby

Dnia 11 czerwca br. oficjalnie zawiązało się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”. Już następnego dnia został złożony wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czekamy z niecierpliwością na rejestrację :)

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski