Zaproszenie na spotkanie

Szkolenie członków organu decyzyjnego Łeba - 22.06.2020

Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach LSR, zarządzanie procesem wdrażania LSR,funkcjonowaniem LGD z uwzględnieniem roli poszczególnych organów LGD.

 

Spotkania w Choczewie 15-16.06.2020

W dniu 15.06.2020 roku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursów ogłaszanych LGD "Dorzecze Łeby" w 2020 roku dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów. Dzień później potencjalni beneficjenci mogli uczestniczyć w doradztwie indywidualnym, podczas którego omawiano konkretne pomysły i projekty.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski