Spotkanie konsultacyjne i doradztwo indywidualne w Nowej Wsi Lęborskiej - 04-05.06.2019

W Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne i doradztwo indywidualne dla wnioskodawców na temat "Zasady i kryteria wsparcia z budżetu LSR". Uczestnicy spotkania w pierwszym dniu mogli zapoznać się z warunkami uzyskania dotacji w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze"  na lata 2014 - 2020, a w drugim dniu omówić indywidualnie swój projekt.

 

 

 

 

Szkolenie "Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju"

W dniach 28 i 29 marca 2019 roku odbyło się w Łebie szkolenie dla członków Rady LGD, Zarządu LGD, Komisji Rewizyjnej LGD i pracowników biura z zakresu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dorzecze Łeby"

Zaproszenie na spotkanie

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski