Szkolenie członków organu decyzyjnego Łeba - 22.06.2020

Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach LSR, zarządzanie procesem wdrażania LSR,funkcjonowaniem LGD z uwzględnieniem roli poszczególnych organów LGD.

 

Spotkania w Choczewie 15-16.06.2020

W dniu 15.06.2020 roku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursów ogłaszanych LGD "Dorzecze Łeby" w 2020 roku dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów. Dzień później potencjalni beneficjenci mogli uczestniczyć w doradztwie indywidualnym, podczas którego omawiano konkretne pomysły i projekty.

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Na podstawie §13 , pkt 2 i 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”,  zwołuję na dzień 18.06. godzina 12 ta , Kino Fregata Lębork  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”.

 

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.Przyjęcie porządku obrad .

3.Przyjęcie projektu Uchwały ws zmian Regulaminu Pracy Rady LGD „Dorzecze Łeby”.

4.Wolne wnioski i zapytania .

5.Zakończenie posiedzenia .

 

II termin: 18.06.2020, godzina 12:15

 

Prezes Zarządu
Krzysztof Łasiński

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski