Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie tworzenia prawa" w Łebie 05-06.07.2018

Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie tworzenia prawa" prowadzone jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich przy współpracy Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" w Łebie. W szkoleniu bierze udział około 30 osób terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby"

XX lecie Portu Jachtowego w Łebie

OGŁOSZENIE KONKURSÓW 2018.06.29

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarskie) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 622 566,00 zł
  2. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne) w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 133 720,31 zł
  3. Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich w terminie od 23.07.2018 roku do 21.08.2018 roku w kwocie 1 346 142,06 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski