Spotkanie konsultacyjno-informacyjne i doradztwo indywidualne w Wicku w dniach 26-27.02.2018

Jak Fundusze Europejskie wspierają kobiety

Dorzecze Łeby

Spotkanie dotyczące aktualnych konkursów w ramach RPO WP 2014-2020

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski