Zawiadomienie

Zawiadomienie

Na podstawie §13 , pkt 2 i 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”,  zwołuję na dzień 18.06. godzina 12 ta , Kino Fregata Lębork  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”.

 

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad .

2.Przyjęcie porządku obrad .

3.Przyjęcie projektu Uchwały ws zmian Regulaminu Pracy Rady LGD „Dorzecze Łeby”.

4.Wolne wnioski i zapytania .

5.Zakończenie posiedzenia .

 

II termin: 18.06.2020, godzina 12:15

 

Prezes Zarządu
Krzysztof Łasiński

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego” - ruszył specjalny konkurs dla firm turystycznych

„Samorząd Województwa Pomorskiego ogłosił 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19.

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. Od 08 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków.

Na jakie typy projektów?
Dofinansowanie można pozyskać na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach „przemysłu czasu wolnego” polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych. Wsparcie przeznaczone jest na cele  inwestycyjne ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

Wysokość wsparcia
Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł – maksymalna 2 mln. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%. Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 % kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100%..

Etapy przeprowadzenia konkursu
 

  • 5 czerwca - ogłoszenie o naborze – dokumenty i informacje zamieszczone są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA
  • 8-22 czerwca – dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem
  • 24 czerwca, godz. 9.00 – rozpoczęcie naboru wniosków. 


Pierwszeństwo w dostępie do dofinansowania zależy od daty i czasu wysłania wniosków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.

Informacje znajdują się na stronie: arp.gda.pl

Zaproszenie na spotkanie - czerwiec 2020

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski