Dożynki w Cewicach

W dniu 2 września 2018 roku Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Łeby" promowała Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" w Cewicach.

OGŁOSZENIE KONKURSÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” ogłasza następujące nabory wniosków:

  1. Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy w terminie od 02.10.2018 roku do 29.10. 2018 roku w kwocie 730 170,00 zł
  2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie w terminie od 02.10.2018 roku do 29.10. 2018 roku w kwocie 861 707,32 zł

Dokumenty niezbędne do przygotowanie i złożenia wniosków o dofinansowanie będą dostępne są w zakładce NABÓR WNIOSKÓW

Rejestry złożonych wniosków w ramach konkursów 1/2018, 2/2018/ i 3/2018

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski