Dni Gminy Wicko

Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie tworzenia prawa" w Łebie 05-06.07.2018

Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie tworzenia prawa" prowadzone jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich przy współpracy Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" w Łebie. W szkoleniu bierze udział około 30 osób terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby"

XX lecie Portu Jachtowego w Łebie

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski