LGD "Dorzecze Łeby" - Lęborskie Dni Jakubowe 20.07.2018

Stanowisko promocyjne Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" podczas obchodów Lęborskich Dni Jakubowych w Lęborku w dniu 20.07.2018 roku

Dni Gminy Wicko

Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie tworzenia prawa" w Łebie 05-06.07.2018

Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie tworzenia prawa" prowadzone jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich przy współpracy Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby" w Łebie. W szkoleniu bierze udział około 30 osób terenu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Łeby"

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski