Ogłoszenie o naborze ekspertów

Wyniki konkursu 1/2019 dla samorządów

Zarząd LGD "Dorzecze Łeby" informuje, że Rada LGD "Dorzecze Łeby" na posiedzeniu w dniu 4 października 2019 roku wybrała operacje do finansowania w ramach konkursu 1/2019 dla samorządów na "Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich"
Szczegółowe informacje z posiedzenia Rady LGD "Dorzecze Łeby" znajdują się w w zakłądce DOKUMNETY LGD/Uchwały Rady LGD.

Spotkania w Lęborku

W dniu 09.10.2019 roku odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursu 2/2019 ogłaszanego przez LGD "Dorzecze Łeby" w 2019 roku dla przedsiębiorców. Natomiast w dniu 10.10.2019 roku miało miejsce doradztwo indywidualne, na którym omawiano konkretne pomysły i projekty.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski