Spotkanie w Wicku 15.03.2021

W dniu 15.03.2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkania konsultacyjne dotyczące rozliczania wniosków o płatność dla wnioskodawców realizujących wnioski o dofinansowanie.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski