Dofinansowane wnioski

 
Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł Kwota przyznana przez LGD
1-2017-2 GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA Remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej
i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej działka
nr 1048 i 793 obręb Nowa Wieś Lęborska. 
39 994,00 
1-2017-3 GMINA MIASTO LĘBORK Przystań żeglarska w Lubowidzu - modernizacja nawierzchnii ciągów pieszo jezdnych.   39 853,00
2-2017-1 GMINA MIEJSKA ŁEBA URZĄDZENIE PARKU MISJONARZY OBLATÓW W ŁEBIE – ETAP III 296 004,00 
2-2017-2 GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA Przebudowa pasa drogowego Działka 24/3 obr. Garczegorze, droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39 mb 157 457,00
2-2018-1 GMINA MIEJSKA ŁEBA Zarządzanie antropopresją n obszarze dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Starej Łebie (LEBAMUNDE) – etap I konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. Świętego Mikołaja w Łebie 79 422,00
2-2018-2 GMINA CHOCZEWO Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo 239 385,96
2-2018-5 GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA Przebudowa ulicy Polnej w granicach pasa drogowego (zagospodarowanie pobocza przy szkole oraz odnowa nawierzchni w kierunki drogi powiatowej nr 1322 G 102 549,00
1-2019-2 GMINA WICKO Budowa budynku OSP i remont świetlicy w miejscowości Łebieniec jako sposób na poprawę życia mieszańców Gminy Wicko 299 970,06
1-2019-3 GMINA MIASTO LĘBORK Utworzenie spójnego systemu rowerowego w rejonie Lęborka przez budowę ścieżki rowerowej przy ul. Krzywoustego (DW214) 262 147,00
3-2018-4 ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców obszaru LGD Dorzecze Łeby 299 923,76
4-2017-1 „ATENA” Anita Puławska Budowa manufaktury cukierków w Łebie 199 000,00 
4-2017-5 Rolne Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowe Dariusz Czynszak Doposażenie gospodarstwa hodowli ryb oraz modernizacja i wyposażenie zajazdu "PSTRĄG" w Ciekocinie 198 000,00 
4-2018-1 Barbara Klińska Usługi Projektowe i Turystyczne Nowa oferta turystyczna – kawiarenka, noclegi i drony 199 000,00 
4-2018-2 „Port Jachtowy w Łebie” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży oraz baterii słonecznych 164 518,00 
4-2018-6 Anita Puławska ATENA Utworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych w Łebie wraz z ekologiczną stacją ładowania. 69 938,34 
4-2018-8 KITE MARINA SARBSK spółka cywilna Karol Wojtaś Krzysztof Grubba Zakup katamaranu pasażerskiego wyposażonego w napęd hybrydowy z doładowaniem solarnym oraz podwodnym systemem wizyjnym w celu organizacji rejsów turystycznych 299 977,00 
2-2019-2 STADNINA KONI GABINET WETERYNARYJNY MARIA PĘKALA Budowa i wyposażenie budynków rekreacji indywidualnej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu 300 000,00 
2-2019-4 „U ROSINA” MONIKA ROSIN Rybny koszyk - innowacyjny punkt sprzedaży produktów rybnych w Wicku 300 000,00 
2-2019-9 GRZEGORZ PUŁAWSKI „MANDRAGORA” Remont restauracji z ekologiczną stacją ładowania pojazdów elektrycznych 297 748,13
2-2019-11 ZBIGNIEW KOSECKI USŁUGI GASTRONOMICZNO – HOTELARSKIE FALEZA Łebska Wenecja Północy – stworzenie innowacyjnego produktu turystycznego opartego na zasobach historycznych i przyrodniczych regionu 300 000,00 
2-2019-14 „SZLACHECKIE GNIAZDO” RESTAURACJA BARTŁOMIEJ OBAJTEK Punkt gastronomiczny z rybką na wynos i mobilną elektrycznością  91 234,00 
3/2017-1 GMINA CHOCZEWO Wzmocnienie atrakcyjnej turystycznie marki obszaru jako podstawa konkurencyjnej gospodarki tworząca miejsca pracy w Gminie Choczewo 88 061,54
Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski