Dokumenty LGD

Tu znajdują się wszystkie dokumenty, regulaminy i uchwały poszczególnych organów związane z zasadami funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”. 

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski