Analiza SWOT

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego regionu do konsultowania prac nad strategią.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych dla zakresu „Analiza SWOT” będą przyjmowane wyłącznie na  formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 23.10.2015 r. do godz. 15:30.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski