Konsultacje

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2017


Harmonogram spotkań poświęconych przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju

dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”

 

L.p.

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

1

Gmina Miejska Łeba

Centrum Edukacji i Promocji BOLENIEC, Al. Św. Jakuba Ap. 25, 84-360 Łeba

30.09.2015 –

godz.  16:30 – 18:00

Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów

2

Gmina Wicko

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Wicko 39, 84-352 Wicko

01.10.2015 –

godz.  16:30 – 18:00

Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów

3

Gmina Miasto Lębork

Urząd Miejski w Lęborku,

ul. Armii Krajowej 14,           84-300 Lębork

06.10.2015 –

godz.  16:30 – 18:00

Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów

4

Gmina Nowa Wieś Lęborska

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,

ul. Grunwaldzka 24,

84-351 Nowa Wieś Lęborska

07.10.2015 –

godz.  16:30 – 18:00

Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów

5

Gmina Cewice

Urząd Gminy w Cewicach

ul. W. Witosa 16

84-312 Cewice

13.10.2015 –

godz.  16:30 – 18:00

Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów

6

Gmina Choczewo

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Choczewie,

ul. Pierwszych Osadników 17,

84-210 Choczewo

14.10.2015 –

godz.  16:30 – 18:00

Spotkanie poświęcone przedstawieniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, wypracowanej przez powołana grupę roboczą na spotkaniach warsztatowych, w tym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR wskaźników, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów

Dodano 28.07.2015r. 8:13

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski