Przedsięwzięcie 1.2.2 2019 rok SAMORZĄDY

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

12. Klauzule RODO do wniosku o płatność

15. Sprawozdania

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski