Przedsięwzięcie 1.2.3 2020 rok ORGANIZACJE

 

Opublikowano: 30 czerwca 2020

Załączniki
Download this file (+123 Informacja o wymaganych dokumentach- Konkurs 3-2020.docx)+123 Informacja o wymaganych dokumentach- Konkurs 3-2020.docx
Download this file (+123 Załącznik nr 2 Przedsięwzięcie 123 - planowane do osiągnięcie w wyniku operacji cele i wskaźniki.docx)+123 Załącznik nr 2 Przedsięwzięcie 123 - planowane do osiągnięcie w wyniku operacji cele i wskaźniki.docx
Download this file (+123 Kryteria oceny Przedsięwzięcie 123.docx)+123 Kryteria oceny Przedsięwzięcie 123.docx
Download this file (1 Formularz wniosku o dofinansowanie - wod_2018_4_2_5z.xlsx)1 Formularz wniosku o dofinansowanie - wod_2018_4_2_5z.xlsx
Download this file (2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - instrukcja_wod_4_2_5z.docx)2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - instrukcja_wod_4_2_5z.docx
Download this file (3a Oświadczenie RODO – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości.docx)3a Oświadczenie RODO – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości.docx
Download this file (3b Oświadczenie RODO– małżonek beneficjenta i współwłaściciela.docx)3b Oświadczenie RODO– małżonek beneficjenta i współwłaściciela.docx
Download this file (3c Oświadczenie RODO – pełnomocnika wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx)3c Oświadczenie RODO – pełnomocnika wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx
Download this file (3d Oświadczenie RODO– reprezentanta wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx)3d Oświadczenie RODO– reprezentanta wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx
Download this file (4 biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4.doc)4 biznes_plan_uproszczony_2014-2020_dla_p4.doc
Download this file (5 Wzór umowy o dofinansowanie - 4.2-wzor-od-01.10.2019-nabory-po-27.08.2019.docx)5 Wzór umowy o dofinansowanie - 4.2-wzor-od-01.10.2019-nabory-po-27.08.2019.docx
Download this file (6 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie-zestawienie_rzeczowo_finansowe.doc)6 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie-zestawienie_rzeczowo_finansowe.doc
Download this file (7 Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie-hamonogram_zaliczki.xlsx)7 Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie-hamonogram_zaliczki.xlsx
Download this file (8 Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie-wniosek_zaliczki.docx)8 Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie-wniosek_zaliczki.docx
Download this file (9 Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych.docx)9 Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie-harmonogram-dzialan-informacyjnych-szkoleniowych-i-promocyjnych.docx
Download this file (10 Formularz wniosku o płatność-wop_4_2_5z.xlsx)10 Formularz wniosku o płatność-wop_4_2_5z.xlsx
Download this file (11 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-instrukcja_wop_4_2_5z.docx)11 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność-instrukcja_wop_4_2_5z.docx
Download this file (12 Oświadczenie Beneficjenta ws. rozliczania zadań.pdf)12 Oświadczenie Beneficjenta ws. rozliczania zadań.pdf
Download this file (13a Oświadczenie RODO – uczestnika szkolenia-warsztatów.docx)13a Oświadczenie RODO – uczestnika szkolenia-warsztatów.docx
Download this file (13b Oświadczenie RODO – pełnomocnika wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx)13b Oświadczenie RODO – pełnomocnika wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx
Download this file (13c Oświadczenie RODO– reprezentanta wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx)13c Oświadczenie RODO– reprezentanta wnioskodawcy-beneficjenta będącego osobą fizyczną.docx
Download this file (14 Załącnik nr 1 do instrukcji wypełniani wniosku o płatność.docx)14 Załącnik nr 1 do instrukcji wypełniani wniosku o płatność.docx
Download this file (15 Wzór formularza ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych.doc)15 Wzór formularza ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych.doc
Download this file (16a Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji (2z od 21.01.2019).docx)16a Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji (2z od 21.01.2019).docx
Download this file (16b Instrukcja wypełniania sprawozdania beneficjent do ip (1z od 21.01.2019).docx)16b Instrukcja wypełniania sprawozdania beneficjent do ip (1z od 21.01.2019).docx
Download this file (16c Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu (1z od 21.01.2019).docx)16c Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu (1z od 21.01.2019).docx
Download this file (17 Rozporządzenie MŻiGŚ 06_09_2016.pdf)17 Rozporządzenie MŻiGŚ 06_09_2016.pdf
Download this file (18 Rozporządzenie MŻiGŚ 27_07__2018.pdf)18 Rozporządzenie MŻiGŚ 27_07__2018.pdf
Download this file (19 Rozporządzenie zaliczki dzu_poz__189.pdf)19 Rozporządzenie zaliczki dzu_poz__189.pdf
Download this file (20 Oświadczenie o operacji niezakończonej.doc)20 Oświadczenie o operacji niezakończonej.doc
Download this file (21 Oświadczenie o niedyskryminacji i równości szans.doc)21 Oświadczenie o niedyskryminacji i równości szans.doc
Download this file (22 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_15112014).xlsx)22 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_15112014).xlsx
Download this file (23 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_(obowiazuje_15112014).xlsx)23 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_(obowiazuje_15112014).xlsx
Download this file (123 Załącznik nr 1 Przedsięwzięcie 123 - ogłoszenie o konkursie.doc)123 Załącznik nr 1 Przedsięwzięcie 123 - ogłoszenie o konkursie.doc
Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski