Komisja Rewizyjna

Ludwik Greczko – przewodniczący,
Wiesław Doliński – zastępca przewodniczącego,
Magdalena Stępień – sekretarz,
Jolanta Terlecka  – członek komisji,
Jarosław Bach – członek komisji

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski